Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 203.5110.10
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område, Grøn kile syd for Søndergade, Hirtshals


Områdets betegnelse: 203.5110.10
Områdets anvendelse: Rekreativt grønt område
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt formål, med offentligt tilgængeligt grønt område med tilhørende rekreative anlæg, (bænke, borde m.v.).
Området friholdes for bebyggelse.
Der kan i området etableres anlæg til støtte for områdets rekreative anvendelse.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
322.1 HIRTSHALS (vedtaget)
422.1 HIRTSHALS (vedtaget)