Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 203.5110.09
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område, Nejst Plantage, Hirtshals


Områdets betegnelse: 203.5110.09
Områdets anvendelse: Rekreativt grønt område
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt formål, med grønt område med tilhørende rekreative anlæg (incl. tennisbaner m.v.) samt skovbrug.
Der kan opføres bebyggelse i overensstemmelse med områdets anvendelse, herunder klublokaler m.v. samt bygninger, som er nødvendige for skovbrugets drift. Bebyggelse og anlæg skal udformes under hensyntagen til natur- og beplantningsforholdene.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 5 m
Max etager: 1 etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet