Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 203.5110.08
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område, grønt område ved Stenbjerg, Hirtshals


Områdets betegnelse: 203.5110.08
Områdets anvendelse: Rekreativt grønt område
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til ferie- og fritidsformål, med grønt område med græsningsareal. Hele området er fredet jf. naturbeskyttelsesloven.
Offentlighedens adgang til området og kysten skal sikres og udbygges under hensyntagen til områdets natur, terræn og bevoksning.
Evt. indhegning med henblik på afgrænsning skal forsynes med selvlukkende låger el.lign.
Området mellem Hovedvejen og Kystvejen skal tilbageføres til landzone.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet