Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 203.4130.07
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Centerområde, Lokalcenter ved Søndergade/Margrethevej, Hirtshals


Områdets betegnelse: 203.4130.07
Områdets anvendelse: Mindre butiksområder
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Lokalcenter i Hirtshals.
Områdets anvendelse fastlægges til butikker, kontorer og liberale erhverv samt off. og private servicevirksomheder. Byrådet kan give tilladelse til ikke generende industri- og værkstedsvirksomhed.

Området er jf. retningslinje 3.4 udpeget til lokalcenter.

I området må der maksimalt etableres 3.000 m² bruttoetageareal og den enkelte dagligvarebutik eller udvalgsvarebutik må etableres med et bruttoetageareal på max. 1.000 m².


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
370.1 HIRTSHALS (vedtaget)