Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 203.3120.05
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Erhvervsområde, Limtræ Lilleheden, syd for Hirtshals


Områdets betegnelse: 203.3120.05
Områdets anvendelse: Lettere industri
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, med industri-, værksteds-, engros-, transport- og oplagsvirksomhed samt visse servicevirksomheder. Der må kun udøves virksomhed, som kan indpasses i området uden genevirkninger i f.t. forureningsfølsom arealanvendelse.
Enkelte bygninger eller bygningsdele kan tillades opført højere end 8.5 m, såfremt byggeriet efter en samlet vurdering bidrager til en god helhedsvirkning.
Der må ikke etableres boliger i området.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
1 TORNBY - VIDSTRUP (vedtaget)