Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 203.1110.03
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde, Stenbjerg Nord, Hirtshals


Områdets betegnelse: 203.1110.03
Områdets anvendelse: Boligområde - Åben lav
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav bebyggelse.
Bebyggelsen skal opføres min. 20 m. fra områdets nordskel.
Lokalplan skal fastlægge bestemmelser vedr. bebyggelsens udformning, materialer og farver for at opnå en bygningsmæssig helhed i bebyggelsen.
Bebyggelsen skal anlægges under hensyntagen til områdets natur, terræn og bevoksning.
Der skal være plads til trampet sti mellem bebyggelsen langs Hans Jensens Alle og ny bebyggelse. Stien skal forbinde Hovedvejen og Kystvejen samt tilgodese offentlighedens adgang til områdets højeste punkt.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 25
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
323.1 HIRTSHALS (vedtaget)