Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 202.8150.22
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Teknisk anlæg, ledningsanlæg ved Doggerbanke, Hirtshals


Områdets betegnelse: 202.8150.22
Områdets anvendelse: Tekniske anlæg
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål, med tekniske anlæg (pumpestation, forsinkelsesbassin eller mindre renseanlæg).

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 5 m
Max etager: 1 etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at fastholde området til teknisk anlæg.
Beskrivelse af området
Området indeholder teknisk anlæg.
Lokalplaner inden for området
270.8 HIRTSHALS (vedtaget)
273.3 HIRTSHALS (vedtaget)