Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 202.8110.20
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Teknisk anlæg, Fjernvarmecentral, Hirtshals


Områdets betegnelse: 202.8110.20
Områdets anvendelse: Forsyningsanlæg
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål, med teknisk anlæg til forsyning.

Kommunen kan give tilladelse til, at dele af en bygning opføres højere end 8.5 m, såfremt særlige hensyn til anlæggets indretning eller drift nødvendiggør det.

Til udvendige bygningssider må ikke anvendes materialer, som efter kommunens skøn virker skræmmende i forhold til omgivelserne.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet