Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 202.7110.17
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Offentligt område, Hirtshals Skole, Hirtshals


Områdets betegnelse: 202.7110.17
Områdets anvendelse: Uddannelsesinstitutioner
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentligt formål, med skole, aktivitetshus, børnepasning, opholds-, undervisnings- og andre faciliteter.
Ny bebyggelse og større ombygningen skal opføres i overvejende 2.5 etage og ikke højere end 11.5 m, indenfor et 10 m bredt byggefelt, jvf. rammekortet.
Den enkelte ejendom kan derudover bebygges med op til 50 % af restarealet i max. 2.5 etage og ikke højere end 11.5 m, såfremt der kan tilvejebringes fornuftige friarealer.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 11,5 m
Max etager: 2½ etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet