Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 202.5130.24
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Hotel Hirtshals


Områdets betegnelse: 202.5130.24
Områdets anvendelse: Feriecentre
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
<p>Områdets anvendelse fastlægges til ferieformål med hotelbebyggelse. I området kan der etableres et værelsestårn med et grundareal på 100 m² i 6 etager, med højde op til 21 m, dog ved trappe og elevatortårn op til 24 m.</p>
Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 12 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
<p>Byrådet vil arbejde for:<br>- at der gives mulighed for at opføre et værelsestårn i 6 etager, med højde op til 21 m,<br>- at hotellet kan udvikles,<br>- at sikre grønne friarealer</p>
Beskrivelse af området
<p>Området anvendes til Hotel Hirtshals. Hotellet er etableret på grundlag af en fredet kro fra 1850 og er over flere omgange udvidet. Hotellet ligger i Hirtshals midtby, ved skrænten ned til Hirtshals Havn, der adskilles fra byen af et spring i det naturlige terræn på ca. 10 m. Området afgrænses mod øst af et butik og boligområde, mod syd af Jørgen Fibigersgade og mod vest af Den Grønne Plads, der er rekreativt område i midtbyen og samtidig forbindelsen ned til havnen, via 'Trappen'. Området er 5571 m².</p>
Lokalplaner inden for området
202.5130-L02 (vedtaget)
270.8 HIRTSHALS (vedtaget)