Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 202.5120.15
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område, Fritidsområde ved Søndergade, Hirtshals


Områdets betegnelse: 202.5120.15
Områdets anvendelse: Idrætsanlæg
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål, med idrætsområde med boldbaner, klublokale m.v., trænningshal, børnepasning, andre offentlige og private fritidsaktiviteter, der naturligt hører hjemme i området, herunder overnatningsfaciliteter til tilknytning til områdets fritidsaktiviteter samt øvrige faciliteter, der er nødvendige for driften af boldbaner m.v.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 10

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
290.1 HIRTSHALS (vedtaget)