Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 202.5110.13
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område, Rådhusgrønningen, Hirtshals


Områdets betegnelse: 202.5110.13
Områdets anvendelse: Rekreativt grønt område
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til byplads/offentligt, grønt område med mulighed for aktiviteter som markedsplads, aktivitetsplads, legeplads, rekreative og kulturelle funktioner o.lign.

Der kan anlægges offentlig parkering på en del af området, såfremt de anlægges, så de underordner sig den primære, rekreative funktion.
Der kan desuden etableres bebyggelse på en del af arealet, indeholdende butik, serveringsvirksomhed, kulturelle og/eller turistmæssige funktioner, under hensyntagen til den rekreative værdi i området. Fastlæggelse af butiksstørrelser, bebyggelsens omfang og placering m.v. skal fastlægges i en lokalplan.

Der kan ikke etableres spillehal el.lign. med gevinstgivende automater i området.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning

Byrådet vil arbejde for:
- at der på længere sigt udarbejdes en plan for hvordan området kan gennemgå en landskabelig bearbejdning.
-  at der på sigt udarbejdes en lokalplan for området, der fastlægger detaljerede bestemmelser omkring byggemulighederne og arealernes disponering.

Beskrivelse af området

Området omfatter det offentlige, grønne område ”Rådhusgrønningen”, som ligger øst for det gamle Rådhus-område, og som afgrænses af Jernbanegade, Jørgen Fibigersgade, og Jyllandsgade.
Rådhusgrønningen anvendes i dag som offentligt grøn plads med mulighed for parkering, cirkus m.m.
Rådhusgrønningen er anlagt med grønt græs og lidt grus til parkering, men indeholder ellers ikke grønne, rekreative elementer eller landskabelig bearbejdning.

Lokalplaner inden for området
202.4110-L04 (vedtaget)
270.8 HIRTSHALS (vedtaget)