Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 202.3120.11
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Erhvervsområde ved Skovvejen, Hirtshals


Områdets betegnelse: 202.3120.11
Områdets anvendelse: Lettere industri
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, med lettere industri-, værksteds-, håndværks-, engros- og servicevirksomhed, kontorer og liberale erhverv.
Der må kun udøves virksomhed, som kan indpasses i området uden genevirkninger i f.t. forureningsfølsom arealanvendelse.
Kommunen kan give tilladelse til at der etableres en mindre salgsvirksomhed i forbindelse med det pågældende erhverv (dog ikke detailhandel).
Enkelte bygninger eller bygningsdele kan tillades opført højere end 8.5 m, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det.
Der må ikke etableres boliger i området.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
203.8140-L02 (vedtaget)