Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 202.1140.08
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde ved Mågevej m.v., Hirtshals


Områdets betegnelse: 202.1140.08
Områdets anvendelse: Blandet boligområde
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligområde med tæt-lav og etagebebygelse.
Bebyggelsens art: Række- og etagehusbebyggelse.
Max. bebygelses%: 80.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav: 40
Etage: 80
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 11,5 m
Max etager: 2½ etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet