Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 202.1140.06
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde, Margretheparken, Hirtshals


Områdets betegnelse: 202.1140.06
Områdets anvendelse: Blandet boligområde
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med tæt-lav og etagebebyggelse.
Max antal etager: Tæt-lav: 2.5 og etage: 3.
Max. bygningshøjde: Tæt-lav: 11.5 m og etage: 13 m.
Områdets skal søges forskønnet med beplantning, bl.a. langs med Søndergade.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav: 40
Etage: 50
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet