Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 202.1130.04
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde ved Vestergade, Hirtshals


Områdets betegnelse: 202.1130.04
Områdets anvendelse: Etagebolig
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med etagebebyggelse.
Bebyggelsen skal udgøre en helhed og gives et bymæssigt præg. Bebyggelsen skal søges udformet under hensyntagen til områdets eksisterende bebyggelse.
Vejadgang til området skal primært ske fra Vestergade.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage: 70
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 10 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
228.1 HIRTSHALS (vedtaget)
270.8 HIRTSHALS (vedtaget)