Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 202.1120.03
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde ved Færøgade, Hirtshals


Områdets betegnelse: 202.1120.03
Områdets anvendelse: Boligområde - Tæt lav
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med tæt-lav bebyggelse.
Enkelte bygninger kan tillades opført højere og i flere etager, når disse opføres som tårne, punkthuse ell. lign. og vurderes at kunne tilføre området nye arkitektoniske kvaliteter.
Vejadgang til området skal primært ske fra Færøgade.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav: 40
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 11,5 m
Max etager: 2½ etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
222.1 HIRTSHALS (vedtaget)