Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 202.1110.02
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde ved Vinkelvej, Hirtshals


Områdets betegnelse: 202.1110.02
Områdets anvendelse: Boligområde - Åben lav
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav bebyggelse - huse på små grunde.
Ved ny bebyggelse, ombygninger m.v. kan den eks. bebyggelsesprocent tillades fastholdt, når bebyggelsestætheden ikke skønnes at være til gene for omgivelserne.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 50
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
270.8 HIRTSHALS (vedtaget)