Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 201.8140.17
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Indfaldsvej til Hirtshals Østhavn, Hirtshals


Områdets betegnelse: 201.8140.17
Områdets anvendelse: Trafikanlæg
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Området er udlagt til indfaldsvej til Hirtshals Østhavn. Der reserveres areal til en 4‐sporet vej med tilhørende regnvandsbassiner og tilhørende tekniske anlæg.

Af hensyn til risikoen for oversvømmelse, skal vejen have en kote på minimum 2,00m DVR90.

Der etableres tilslutning af Lilleheden Skovvej.

Kløvermarkens tilslutning til rundkørslen lukkes, og Kløvermarken tilsluttes i stedet indfaldsvejen.

Der reserveres desuden areal til regnvandsbassiner og til en underføring af de rekreative stier ved indfaldsvejens krydsning af Lilleheden Skovvej samt ved rundkørslen.

Der må ikke opføres egentlig bebyggelse i området, alene mindre tekniske anlæg som pumper, transformatorer og lignende.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning

Byrådet vil arbejde for:

  • at vejen indpasses i landskabet.
Beskrivelse af området

Rammeområdet for indfaldsvej ligger i Lilleheden Klitplantage mellem rundkørslen ved Hirtshals Transport Center og Hirtshals Østhavn. Hovedparten af området er en del af Lilleheden Klitplantage. Ved kysten passerer vejen tæt ved naturarealer, før den tilsluttes havnen ved den nye landudvidelse.

Lokalplaner inden for området
201.3160-L02 (vedtaget)
380.1 HIRTSHALS (vedtaget)