Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 201.8110.14
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Teknisk anlæg, Kraftvarmeværk på Hirtshals Havn, Hirtshals


Områdets betegnelse: 201.8110.14
Områdets anvendelse: Forsyningsanlæg
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål, med teknisk anlæg til forsyning.

Kommunen kan tillade, at enkelte bygninger eller bygningsdele kan opføres højere end 15 m, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det (skorstene el. lignende).

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 70

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 15 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
181.1 HIRTSHALS (vedtaget)