Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 201.7170.13
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Offentligt område, Nordsøcentret, Hirtshals


Områdets betegnelse: 201.7170.13
Områdets anvendelse: Område til offentlige formål
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentligt formål, med forsknings-, undervisnings-, salgs- og udstillingsvirksomhed, cafeteria og restaurant m.v. (Nordsøcenteret og Nordsømuseet) samt offentlige formål i øvrigt f.eks. administration og uddannelse.
Endvidere kan der etableres hotelvirksomhed/vandrehjem med overnatningsfaciliteter og drevet i henhold til gældende lovgivning.
Der kan etableres overnatningsfaciliteter til hotelformål med max følgende enheder:
Den tidligere Nordsøhøjskole, ekskl. den hidtidige forstanderbolig:
50 værelser (som enkelt- eller dobbeltværelser samt flersengsrum).
Nordsøcenterets værelsesfløj, inkl. den hidtidige forstanderbolig:
30 værelser (som enkelt- eller dobbeltværelser samt flersengsrum).
I tilknytning til centerets og museets aktiviteter kan der etableres mindre salgsvirksomhed (dog ikke dagligvarehandel).
Bebyggelse og anlæg skal udformes under hensyntagen til natur- og beplantningsforholdene.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 15 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
180.2 HIRTSHALS (vedtaget)