Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 201.3150.06
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Erhvervsområde, Færgeterminal på Hirtshals


Områdets betegnelse: 201.3150.06
Områdets anvendelse: Lettere industri
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, med færgeterminal med dertil knyttet administrations-, transport-, oplags- og servicevirksomhed mv.
Bebyggelsen skal placeres således, at den ikke i væsentlig grad hindrer udsynet fra andre ejendomme i nærheden, og således at trafikken omkring bebyggelsen kan afvikles hensigtsmæssigt.
Ved fastlæggelse af et afgrænset byggefelt i en lokalplan kan det tillades, at enkelte bygninger opføres på max. 15 m, subsidiært max. 18 m, såfremt særlige hensyn til udformning, indretning eller drift nødvendiggør det.
Der må ikke etableres boliger i området.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 70

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
157.1 HIRTSHALS (vedtaget)
270.8 HIRTSHALS (vedtaget)