Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 201.3150.02
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Erhvervsområde, Midterbassinet, Hirtshals


Områdets betegnelse: 201.3150.02
Områdets anvendelse: Lettere industri
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, med lettere industri-, værksteds-, håndværks- og oplagsvirksomhed, som skønnes at have en naturlig driftsmæssig tilknytning til havnen, fiskeauktion incl. diverse faciliteter herunder nødvendige kontorer mv. samt havnekontor.
Der kan indenfor området kun udøves virksomhed, som kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til forureningsfølsom arealanvendelse.
Bebyggelsen skal holdes i skel eller mindst 2,5 m fra skel mod anden grund eller lejemål. Områdets planlægningsmæssige og arkitektoniske sammenhængen med bycentret skal tilgodeses og udbygges.
Der skal tilstræbes udlagt areal til fælles p-pladser.
Der må ikke etableres boliger i området.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 70

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
157.1 HIRTSHALS (vedtaget)
270.8 HIRTSHALS (vedtaget)