Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 201.3120.03
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Erhvervsområde Østergade og Willemoesvej, Hirtshals


Områdets betegnelse: 201.3120.03
Områdets anvendelse: Lettere industri
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, med lettere industri-, værksteds-, håndværks-, engros- og oplagsvirksomhed, som skønnes at have en naturlig driftsmæssig tilknytning til havnen.
Der kan etableres mindre salgsvirksomhed i forbindelse med det pågældende erhverv.
Skorstene og mindre bygningsdele kan tillades opført højere en 13 m, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det.
Bebyggelsen skal placeres min. 5 m. fra Willemoesvej.
Der må ikke etableres boliger i området.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 13 m
Max etager: 3 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
153.1 HIRTSHALS (vedtaget)