Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 111.7130.12
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Offentligt område, Børnehuset Lonesvej, Hjørring


Områdets betegnelse: 111.7130.12
Områdets anvendelse: Sociale institutioner
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentligt formål.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at fastholde områdets karakter.
Beskrivelse af området
I området ligger daginstitutionen 'Børnehuset'. Byggeriet er opført i 1 etage i år 2001. Der er udlagt parkeringsareal i tilknytning til institutionsbyggeriet.
Lokalplaner inden for området
124.3 HJØRRING (vedtaget)