Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 111.7130.11
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Offentligt område, Ældrecenteret Skovgården, Hjørring


Områdets betegnelse: 111.7130.11
Områdets anvendelse: Sociale institutioner
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentligt formål, med skole, børne- og ungdomsinstitutioner, ældreinstitutioner o. lign.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 75

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 12,5 m
Max etager: 2½ etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at fastholde områdets nuværende karakter.
Beskrivelse af området

Området indeholder plejecentret Skovgården. Byggeriet er oprindelig opført i 1959 og om/tilbygget i 2002. Byggeriet er opført i op til 2 etager og omkranset af skov i østlig, vestlig, og sydlig retning.
Lokalplaner inden for området
124.11 HJØRRING (vedtaget)
124.1 HJØRRING (vedtaget)