Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 111.7110.10
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Offentligt område, Bagterp Skole, Hjørring


Områdets betegnelse: 111.7110.10
Områdets anvendelse: Uddannelsesinstitutioner
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentligt formål, med skole, børne- og ungdomsinstitutioner, ældreinstitutioner o. lign.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 40

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 12,5 m
Max etager: 2½ etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at fastholde områdets nuværende karakter.
Beskrivelse af området
Området indeholder Bagterp skole med tilhørende grønne udearealer og Bagterp hallen. Skolen er opført i 1953 og løbende udvidet med tilbygninger i 1960-1980erne samt senest ultimo 1990?erne. Byggeriet er opført i 1 etage. Bagterp Hallen er opført i 1981.
Lokalplaner inden for området
124.1 HJØRRING (vedtaget)