Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 111.5120.09
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område, Bagterp Idrætsforenings anlæg, Hjørring


Områdets betegnelse: 111.5120.09
Områdets anvendelse: Idrætsanlæg
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål, med sportshaller, klubhuse, sportsbaner samt fritidsanlæg i øvrigt.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at området karakter som sportsområde fastholdes.
Beskrivelse af området
Ca. 8,6 ha stort område med fodboldbaner (med lysanlæg) og klubhus. Omgivet udadtil af kraftige læhegn.
Lokalplaner inden for området
124.3 HJØRRING (vedtaget)