Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 111.5110.13
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område, Friareal ved Johs. E. Rasmussens Vej, Hjørring


Områdets betegnelse: 111.5110.13
Områdets anvendelse: Rekreativt grønt område
Zonestatus: By- og landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt formål, med grønt område (friareal).

Området friholdes for bebyggelse.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:

- at området friholdes for bebyggelse.
Beskrivelse af området
Området grænser op til erhvervsområder, og dele af området har tidligere været udlagt til erhverv.
Der er gennemført geotekniske undersøgelser som har vist, at området er uegnet til erhvervsudvikling. Derfor er en del af området oprindeligt udlagt til friareal.

Den rekreative anvendelse er blevet udvidet, da der er konstateret en stor bestand af fredede orkideer inden for området. Der er desuden søer i området, som er beskyttet i henhold til naturbeskyttelsesloven § 3.
Lokalplaner inden for området
123.3 HJØRRING (vedtaget)