Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 111.5110.07
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område, Grøn kile ved Vandværksvej, Hjørring


Områdets betegnelse: 111.5110.07
Områdets anvendelse: Rekreativt grønt område
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt formål, med grøn kile.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at skovbræmmen skal vedligeholdes som skov,
- at den offentlige sti opretholdes.
Beskrivelse af området
940 m lang skovbræmme med offentlig sti mellem Poppelvej og Fuglsigvej. Kilen adskiller erhvervsområdet langs Vandværksvej fra boligområdet ved Blågranvej mv.
Lokalplaner inden for området
124.1 HJØRRING (vedtaget)