Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 111.3120.04
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Erhvervsområde syd for Fuglsigvej, Hjørring


Områdets betegnelse: 111.3120.04
Områdets anvendelse: Lettere industri
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, med lettere industri- og værkstedsvirksomhed, mindre lagervirksomhed.
Skorstene og mindre bygningsdele kan opføres højere end 12.5 m, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det.
Der må ikke etableres boliger i området.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 12,5 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at området fastholdes til erhvervsområde.
Beskrivelse af området
Ejendommen er beliggende Fuglsigvej 50. Der er etableret detailhandel på ejendommen, som grænser op til boligområde mod nord og vest, og område til fritidsformål 'Bagterp Idrætsforening' mod øst og syd.
Lokalplaner inden for området
124.3 HJØRRING (vedtaget)