Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 111.1140.14
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde ved Ringvejen, Hjørring


Områdets betegnelse: 111.1140.14
Områdets anvendelse: Blandet boligområde
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål.Taghældning skal være mellem 20-45 grader.

Området skal sikres mod trafikstøj.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 30
Tæt-lav: 40
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:

- at skabe et attraktivt boligområde
Beskrivelse af området
Området er beliggende tæt på byens centrum. Der er gode vej- og stiforbindelser bl.a. til skole, daginstitutioner og sportsfaciliteter.

Der er vejadgang til Hjørrings centrum ad Bispensgade,
til motorvejen med forbindelse til Hirtshals mod nord og
Ålborg mod syd samt mod øst ad landevejen mod Sæby og
Frederikshavn. Syd for området ligger Bagterp Plantage, som
er et stort naturområde med kuperet terræn og en mosaik af
forskellige naturtyper og beplantninger.
Lokalplaner inden for området
111.1120-L01 (vedtaget)