Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 111.1140.01
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde mellem Fuglsigvej og Karolinesvej, Hjørring


Områdets betegnelse: 111.1140.01
Områdets anvendelse: Blandet boligområde
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav, tæt-lav og etagebebyggelse.
Max antal etager: åben-lav: 1.5, tæt-lav: 2 og etage: 4.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 30
Tæt-lav: 40
Etage: 50
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at bevare områdets karakter af boligområde med respekt for bygningernes oprindelige byggestil,
- at bevare områdets blandede boligtypekarakter,
- at bevare områdets grønne friarealer.
Beskrivelse af området

Ved Karolinesvej ligger boligselskabs byggeri fra 70érne i forskellig udformning.
På den sydlige side af vejen har haveforeningen Brønderup til huse.

Langs Mettesvej ligger andelsboliger fra 70érne og 80érne, inklusiv en børneinstitution. Gaderne omkring Edelsvej er et parcelhuskvarter fra 60´-70´erne i 1 etage. Der ligger også et enkelt rækkehusbyggeri af J.P. Koch.

Der ligger et mindre erhvervsområde med blandet erhverv ud til Edelsvej.
Grethesvej og Bodilsvej er eksempler på ekstra flotte gaderum, hvor flotte svungne vejanlæg er med til at skabe fine opholdsrum mellem husene og vejbanearelet.
Derudover er hele området præget af at gode grønne arealer.

Nord for Fuglsigvej ligger Bagterpskolen med tilhørende halanlæg op mod et plantageområde.

Længst mod nord i området ligger parcelhuse på 1-1½ etage fra 70-80érne, igen med høje flotte træer som karakteristika.

Lokalplaner inden for området
111.1140-L02 (vedtaget)
124.1c HJØRRING (vedtaget)
124.1 HJØRRING (vedtaget)
124.3 HJØRRING (vedtaget)
124.4 HJØRRING (vedtaget)
124.6a HJØRRING (vedtaget)