Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 111.1110.16
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Åben-lav boligbebyggelse ved Mettesvej, Hjørring


Områdets betegnelse: 111.1110.16
Områdets anvendelse: Boligområde - Åben lav
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav bebyggelse.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 30
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning

Byrådet vil arbejde for:

  • at skabe et attraktivt boligområde med åben-lav bebyggelse og
  • at skabe en sammenhæng mellem boligområdet og den eksisterende bebyggelse ved Mettesvej.
Beskrivelse af området

Området ved Mettesvej er et lokalplanlagt men ubebygget areal på ca. 6.750 m2, omgivet af boliger mod nord og vest og med det åbne land og rekreative arealer mod syd og øst.

Lokalplaner inden for området
111.1140-L02 (vedtaget)
124.4 HJØRRING (vedtaget)