Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 110.8140.15
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Teknisk anlæg, Jernbaneareal Hjørring-Frederikshavn, Hjørring


Områdets betegnelse: 110.8140.15
Områdets anvendelse: Trafikanlæg
Zonestatus: By- og landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål med anlæg til jernbane.
Indenfor området må kun opføres bygninger/anlæg til ovennævnte formål.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at sikre jernbanens tracé og afskærmende beplantning gennem området.
Beskrivelse af området
Området omfatter jernbanetracé fra Hjørring Banegård til motorvejen i øst, hvor der på størstedelen af strækningen er etableret afskærmende beplantning mod de tilstødende bolig- og erhvervsområder.
Lokalplaner inden for området
116.1 HJØRRING (vedtaget)