Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 110.7160.14
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Offentligt område, Bistrupkirken, Hjørring


Områdets betegnelse: 110.7160.14
Områdets anvendelse: Kirke og kirkegård
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentligt formål, med kirke og kirkegård samt den nødvendige bebyggelse til kirkelige formål.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 60

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at bevare områdets nuværende karakter.
Beskrivelse af området
Kirke i mindre parklignende område beliggende i boligkvarter. Opført i 1979 og senere om/tilbygget i 1997.
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet