Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 110.7120.17
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Offentlig formål, sundhedscenter mm ved Bistrupvej, Hjørring


Områdets betegnelse: 110.7120.17
Områdets anvendelse: Sundhedsinstitutioner
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål i form af sundhedscenter, undervisning, rekreative formål mm.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 12 m
Max etager: 3 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning

Byrådet vil arbejde for:

  • at sikre områdets anvendelse til sundhedscenter og for en udvikling af sundhedscenteret.
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
110.7120-L05 (vedtaget)