Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 110.7120.13
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Offentligt område, Sygehus Vendsyssel, Hjørring


Områdets betegnelse: 110.7120.13
Områdets anvendelse: Sundhedsinstitutioner
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Anvendelsen af områdets vestlige del, som er omfattet af lokalplan 122.1a, fastlægges til offentligt formål, med sygehus, sygeplejeskole, kirke samt evt funktionærboliger i forbindelse med disse institutioner.

Anvendelsen af områdets østlige del, som er omfattet af lokalplan 122.1b, fastlægges til boliger, liberale erhverv og offentlig formål


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 80

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager: 9 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:

- at bevare områdets nuværende karakter.
Beskrivelse af området

Sygehus Vendsyssel er opført omkring århundredeskiftet og med flere løbende udvidelser. Markant er højhuset i 7 ½ etage, beliggende mod Bispensgade, opført i 1989.
En af adgangsvejene, Aage Holms vej, er en flot birkeallé.
Der er i området desuden sygeplejeskole, funktionærboliger samt børnehaven 'Åge'.

Lokalplaner inden for området
122.1a HJØRRING (vedtaget)
122.1b HJØRRING (vedtaget)
131.5 HJØRRING (vedtaget)