Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 110.7110.12
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Offentligt område, Uddannelsesinstitutioner m.m. ved Skolevangen, Hjørring


Områdets betegnelse: 110.7110.12
Områdets anvendelse: Uddannelsesinstitutioner
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentligt område, med undervisningsformål og idrætsformål.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 12,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at fastholde Hjørring som uddannelsesby, med mange forskellige uddannelsestilbud,
- at sikre at udbygningen af området kan ske fortløbende.
- at sikre området en grøn karakter,
- at der i stadionområdet kan opføres bygninger til idrætsformål,
- at Femhøje friholdes for bebyggelse.
Beskrivelse af området

Området indeholder nord for Skolevangen: uddannelsesinstitutioner som bl.a. Hjørring gymnasium, Hjørring seminarium og Muldbjergskolen.
Syd for Skolevangen er stadion, idrætsøvebane samt et offentligt grønt område med fortidsminde på Femhøje. På græsplænen på hjørnet af Tørholmsvej og Skolevangen kan man se 3 stenbyggede bronzealdergrave, som arkæologer har flyttet hertil fra stadionområdet.
Stadion har en god veldrænet græsbane til fodbold, men ikke konkurrenceforhol til atletik. Omklædningsbygning og tribune er utidssvarende. Øvebanen øst for stadion anvendes af stadion og de omkringliggende skoler og institutioner.
Byggerierne i området er opført i op til 2 etager.
Byggerierne er overvejende opført i perioden 1950-1970?erne. Dog ikke VUC-Hjørring som er opført i 2001.
Lokalplaner inden for området
110.3120-L06 (vedtaget)
116.2 HJØRRING (vedtaget)
116.6 HJØRRING (vedtaget)