Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 110.5120.20
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Idrætsanlæg (Hjørring Stadion), Femhøje, Hjørring


Områdets betegnelse: 110.5120.20
Områdets anvendelse: Idrætsanlæg
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til sports-, idræts- og fritidsformål, undervisning og kurser, café, cafeteria og restaurant, foreningsaktiviteter og klubhuse, sundheds-, terapi- og behandlingsformål, selskabslokaler, overnatningsfaciliteter samt administration i tilknytning til aktiviteterne.

Der kan etableres en kiosk på max 200 m2.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage: 40
Andet: 40

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 14 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning

Byrådet vil arbejde for:

  • at området fortsat kan anvendes til stadion.
Beskrivelse af området

Området har en størrelse på ca. 3,7 ha. Det ligger lige nord for den vestlige del af Frederikshavnsvej i Hjørring, og lige øst for Hjørring bymidte. Grundet den centrale placering i Hjørring er området omgivet af bymæssig bebyggelse. Området ligger mellem uddannelsesinstitutioner, boliger og en bilforhandler.

Området benyttes til stadionformål. I området er der et eksisterende tribuneanlæg med omklædningsfaciliteter. Desuden er der diverse bygninger som har karakter af barakker, disse bygninger benyttes til loungeområde og cafeteriaudsalg.

Lokalplaner inden for området
110.3120-L06 (vedtaget)
110.5120-L04 (vedtaget)