Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 110.4140.11
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Centerområde, Detailhandel på Frederikshavnsvej, Hjørring


Områdets betegnelse: 110.4140.11
Områdets anvendelse: Centerområde
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, med til butiksvirksomhed, mindre håndværksvirksomhed, restauranter, boliger, offentlige formål. Langs Frederikshavnsvej kan der etableres liberale erhverv. Dog kun i begrænset omfang jf. retningslinje 2.1.5.
Der kan ikke etableres yderligere butiksarealer.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 12,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at forbedre facader og skiltning som en del af en skiltepolitik for Frederikshavnsvej.
Beskrivelse af området
Større detailhandel og tankstation.
Lokalplaner inden for området
109.9610-L05 (forslag)
116.1 HJØRRING (vedtaget)