Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 110.4130.10
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Centerområde, Lokalcenter langs Frilandsvej, Hjørring


Områdets betegnelse: 110.4130.10
Områdets anvendelse: Mindre butiksområder
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, med butikker, mindre håndværksvirksomhed, restauranter, liberale erhverv, boliger, offentlige formål.

Området er jf. retningslinje 3.4 udpeget til lokalcenter.

I området må der maksimalt etableres 3.000 m² bruttoetageareal med henblik på detailhandel og den enkelte dagligvarebutik eller udvalgsvarebutik må etableres med et bruttoetageareal på max. 1.000 m².


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 12,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at bevare områdets nuværende karakter.
Beskrivelse af området
Centerområde med mindre detailhandel.
Flere små, lokale forretninger.
Lokalplaner inden for området
109.9610-L05 (forslag)
110.7120-L05 (vedtaget)