Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 110.4110.07
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Centerområde, Hjørring Private Realskole, Hjørring


Områdets betegnelse: 110.4110.07
Områdets anvendelse: Bycenter
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, med boliger og privat- og offentlig servicevirksomhed. Langs Frederikshavnsvej kan der etableres liberale erhverv. Dog kun i begrænset omfang jf. retningslinje 2.1.5.
Der må ikke etableres detailhandel i området.
På den sydlige side af Vendiavej skal bebyggelsen opføres som randbebyggelse, og der udlægges derfor et 10 m bredt byggefelt, jvf. kortet. Ved Skolen svare byggefelterne til eksisterende forhold.
Indenfor byggefelter:
Max. 2.5 etage.
Udenfor byggefelter:
Max. bebyggelses%: 35 %
For boligbebyggelsen nord for Frederikshavnsvej angives en bebyggelses% på 60 og en maks. højde på 12,5 m.
Max. etageantal: 1.5 etage

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage: 60
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at bygningerne i området bliver mere homogene og sammenhængende.
Beskrivelse af området
Området indeholder skolebyggeri - Hjørring private Realskole.
Hjørring Private Realskole dominerer området og består af bygninger fra forskellige perioder.
Lokalplaner inden for området
111.11 HJØRRING (vedtaget)
111.16 HJØRRING (vedtaget)