Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 110.2110.18
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Område til off. formål og boliger ved Vendiavej, Hjørring


Områdets betegnelse: 110.2110.18
Områdets anvendelse: Blandet byområde
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Boliger og privat- og offentlig servicevirksomhed.Hjørring Private Realskole (I)

Max. bebyggelses%: Bebyggelsen er reguleret med byggefelter.

Max. etageantal : 2,5 etager

Max. bygningshøjde : 12,5 meterHåndværkerværkerstiftelsen (II)

Max. bebyggelses%: Bebyggelsen er reguleret med byggefelter.

Max. etageantal :2,5 etager

Max. bygningshøjde : 12,5 meterSydsiden af Vendiavej (III)

Max. bebyggelses%: Bebyggelsen er reguleret med byggefelter.

Max. etageantal : 5 etager

Max. bygningshøjde : 17 meterOmråde for tidligere Garni (IV)

Max. bebyggelses%: Bebyggelsen er reguleret ved byggefeltet.

Max. etageantal: 8 etager

Max. bygningshøjde: 27 meterDer skal sikres en stiforbindelse af Vendiavej mellem Frederikshavnsvej og Bispensgade/Tørholmsvej.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:

- at bygningerne i området bliver mere homogene og sammenhængende.
Beskrivelse af området
Området indeholder skolebyggeri - Hjørring private Realskole.
Hjørring Private Realskole dominerer området og består af bygninger fra forskellige perioder.
Lokalplaner inden for området
110.2110-L02 (vedtaget)
111.11 HJØRRING (vedtaget)