Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 110.2110.02
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Blandet bolig og erhverv ved Lille Østergade, Hjørring


Områdets betegnelse: 110.2110.02
Områdets anvendelse: Blandet byområde
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til blandet byformål, med åben-lav boligbebyggelse samt offentligt formål. Langs Frederikshavnsvej kan der etableres liberale erhverv. Dog kun i begrænset omfang jf. retningslinje 1.1.5.
Boligbebyggelse kan opføres i 1.5 etage og 8.5 m.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 25
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at bevare områdets karakter af boligområde med respekt for bygningernes oprindelige byggestil,
- at bevare områdets udstykningsprincip og fine gadebillede.
Beskrivelse af området
Området består dels af en mindre bebyggelse og en enkelt virksomhed langs Lille Østergade dels af boligbebyggelse langs Frederikshavnsvej.
Lille Østergade har engang været forbundet med Østergade som gammel bygade, og er siden blevet afskåret af Hjørring-Frederikshavn banen og af Frederikshavnsvej.
Bebyggelsen består af ældre parcelhuse og en enkelt virksomhed. De gamle 1½ etages byhuse er typiske for deres tid, med forhusbebyggelse langs vejene og udhuse, baghuse mv. inde på parcellerne.
Lokalplaner inden for området
121.4 HJØRRING (vedtaget)