Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 109.8110.08
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Teknisk anlæg, Bagterp Vandværk, Hjørring


Områdets betegnelse: 109.8110.08
Områdets anvendelse: Forsyningsanlæg
Zonestatus: By- og landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål, med teknisk anlæg for vandforsyningen.
Ny bebyggelse skal ske under hensyntagen til omgivelserne, såsom naturen og den omkringliggende bebyggelse.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at Bagterp Vandværk sikres de nødvendige udvidelsesmuligheder,
- at området sikres de nødvendige udvidelsesmuligheder.
Beskrivelse af området
Bagterp Vandværk er beliggende på Vandværksvej i Hjørring.
Lokalplaner inden for området
124.1 HJØRRING (vedtaget)