Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 108.7130.12
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Offentligt område, Daginstitution, Dyregård Ferdinand, Hjørring


Områdets betegnelse: 108.7130.12
Områdets anvendelse: Sociale institutioner
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentligt formål, med institution med aktiviteter tilknyttet landbrugsdrift.
Der kan opføres nye bygninger og foretages sådanne ændringer af eksisterende bygninger, som er nødvendige for driften.
Landbrugsdriften opretholdes på ejendommen.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at ejendommen kan anvendes til daginstitution og klub for børn og unge i form af en dyregård.
Beskrivelse af området
Ejendommen har tidligere været anvendt til tyrestation. Ejendommen udnyttes landbrugsmæssigt med dyrkede marker, og bygninger anvendes både som daginstitution og den nødvendige landbrugsmæssige drift.

Ejendommen fremtræder som landbrugsejendom markeret af beplantning mod Ringvejen og mod en ny udstykning syd for ejendommen.
Lokalplaner inden for området
108-L04 (forslag)
163.2 HJØRRING (vedtaget)