Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 108.7110.10
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Offentligt område, Uddannelsesinstitution mellem Hestkærvej og Ringvejen, Hjørring.


Områdets betegnelse: 108.7110.10
Områdets anvendelse: Uddannelsesinstitutioner
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentligt formål, med skoler, børne- og ungdomsinstitutioner og idrætsformål.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 40

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 12,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at fastholde Hjørring som uddannelsesby, med et mange forskellige uddannelsestilbud,
- at sikre at udbygningen af området kan ske fortløbende,
- at sikre området en grøn karakter.
Beskrivelse af området
Området omfatter EUC Nord (Handelsskole og Teknisk skole) og centralkøkken ved Hestkærvej og M.P. Kofoeds Vej.
Byggeriet er overvejende opført i 1 etage i perioden 1960-1990érne.
Området afgrænses mod vest og nord af arealer til fritidsformål, og til erhvervsformål mod øst og syd.
Lokalplaner inden for området
116.3 HJØRRING (vedtaget)
116.5 HJØRRING (vedtaget)