Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 108.7110.09
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Offentligt område, Rudolf Steiner Skolen, Hjørring


Områdets betegnelse: 108.7110.09
Områdets anvendelse: Uddannelsesinstitutioner
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentligt formål, med skole, børne- og ungdomsinstitutioner, ældreinstitutioner samt idrætsformål.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 40

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 12,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at sikre områdets nuværende karakter og anvendelse.
Beskrivelse af området
Rudolf Steiner Skolen består af skole og børnehavebygninger i den karakteristiske Rudolf Steiner byggestil, som er farverig og i organiske former.
Lokalplaner inden for området
163.1 HJØRRING (vedtaget)
16 HJØRRING (vedtaget)