Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 108.5150.08
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område ved Vester Thirup, Hjørring


Områdets betegnelse: 108.5150.08
Områdets anvendelse: Rekreativt område
Zonestatus: By- og landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål og offentligt formål, med klubhus og sportsbaner, samt til offentlige formål f.eks, skoler og børne- og ungdomsinstitutioner og offentlige anlæg, der efter kommunens skøn naturligt hører til i området.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 40

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at Tørholmsvej forlænges til Ringvejen,
- at det beskyttede naturområde og plantager og søer sikres,
- at landbrugsarealerne fortsat drives økologisk.
Beskrivelse af området
Ca. 66 ha stort kommunalt ejet område, som består af en kommunalt ejet landbrugsejendom med bortforpagtede marker til økologisk drift, 2 små plantager, damme, levende hegn og i den sydlige del boldbaner med klubhus.

Ejendommen Vester Thirups stuehus, driftsbygninger, drivhuse og 3-4 td. land (økologisk drift) anvendes som dagtilbud for udviklingshæmmende.

Beskyttet naturområde (eng) ud for rastepladsen ved Ringvejen.
Lokalplaner inden for området
10.000-06 (vedtaget)
108.5120-L02 (vedtaget)
162.1 HJØRRING (vedtaget)
16 HJØRRING (vedtaget)